Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) değerlendirme süreci sona erdi.

SOGEP'ten Batı Karadeniz'e 8,7 Milyon TL Hibe

Ajansımız koordinasyonunda geliştirilen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden birer proje olmak üzere toplamda 3 projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8.704.005 TL kaynak ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başarılı değerlendirilerek desteklenmesi uygun görülen proje listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Bartın

Üretimden Pazara: Modern Seralara Kadın Eli

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

Karabük

Markalaşma Yolunda Safran

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Zonguldak

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Su Ürünleri Ağ Bakım ve Barınma Merkezi

Kilimli Belediyesi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odasının başvuru sahibi olduğu “ Üretimden Pazara: Modern Seralara Kadın Eli Projesi”nde Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortak; Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Ticaret İl Müdürlüğü ve Bartın Halk Eğitim Merkezi iştirakçi olarak yer almaktadır. Proje ile özellikle kadın ve genç işsizliği, buna bağlı göç, yetersiz tarımsal üretim ve verimlilik, toplulaştırıldı ve pazara/merkeze yakın üretim alanı eksikliği ve üretici kooperatiflerinin yaygın olmaması sorunlarına çözüm bulunacak. 10 adet sera kurulacak olup 18-34 yaş arası dezavantajlı kadınlar domates yetiştiriciliği odağında mevsimine göre diğer sebzelerin de yetiştiriciliği konularında eğitim faaliyetleri ile bilgilendirilecek, tarıma özendirme faaliyetleri yürütülecek ve kooperatif kurulacak.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu “Markalaşma Yolunda Safran Projesi”nde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortak; Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Safran Ova Şirketi iştirakçi olarak yer almakta. Proje ilde üretimi yapılan safran bitkisinden katma değerli ürünler üretilecek ve kültürel miras ögelerinin devamlılığı sağlanacak. Kurulacak olan uygulama ve eğitim serası ile kaliteli soğan temini sağlanacak ve tarımsal üretime ilgi artışını sağlayarak,  genç neslin kârlı tarımsal üretim ve kırsal turizm faaliyetlerine ilgilerini çekerek istihdam alanları yaratılacak. Uygulama alanının safran ve lavanta üretim alanlarına ve Safranbolu’nun ilgi çeken noktalarına yakınlığı alanın kısa süre içerisinde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak. Projede Gastronomi Atölyesi, Lavanta ve Safran İşleme Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Küçük Eller Atölyesi kurulacak ve oluşturulacak Doğa Gözlem Atölyesiyle kırsal turizme de katkı sağlanacak. Proje boyunca üretime ve tasarıma yönelik eğitimler düzenlenecek ve ilde turizm ve gastronomi alanında öğrenim gören öğrencilere staj imkânı sunulacak.

Kilimli Belediyesinin başvuru sahibi olduğu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Su Ürünleri Ağ Bakım ve Barınma Merkezi Projesi’nde SS Kilimli Beldesi Merkez Belediye Sitesi Hisar Arkası Güney Karadon Bölüm Çamlık ve Subatan Mah. Su Ürünleri Kooperatifi ortak; Kilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kilimli İlçe Özel İdaresi ve Kilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği iştirakçi olarak yer almakta. Proje ile SEGE’de 4. kademede bulunan Kilimli ilçesinde yer alan Kilimli limanına ağ bakım alanı, barınma merkezi ve idari bina gibi üst yapılar kurulacak. Güneş Paneli Solar Sisteminin kurularak yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik ihtiyacı karşılanacak. 

Editör: Batuhan Darakci