Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.
Türk Hemşireler Derneği Başkanı Arife Ayaz ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda ve İstiklal Marşımız okundu.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşan hemşireler Derneği Başkanı Arif Ayaz hemşirelerin çalışma koşullarının düzeltilmesi çağrısında bulundu.
Hemşirelik mesleğinin geleceğini tehlike altında olduğunu ifade eden  Arife Ayaz şunları söyledi;”


SAĞLIK HİZMETİNİN %80'İNİN UYGULAYICISI HEMŞİRELERDİR.

"Bizim Hemşirelerimiz. Bizim Geleceğimiz.. Son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde yaşadığımız afetler/felaketler göstermiştir ki her yerde 
ve her koşulda en önce ve kesintisiz sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin yüzde sekseninin uygulayıcısı ise hemşirelerdir. Halkın hak ettiği sağlık bakımını alabilmesinin garantisi hemşirelerdir.

Adil ve insan merkezli bakıma erişmenin ve sürdürmenin garantisi hemşirelerdir. Küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmede, küresel sağlığa erişme ve geliştirmede kilit
sağlık çalışanları hemşirelerdir.

Daha sağlıklı toplumlar, gelişen ekonomi ve güçlü uluslar için kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir. 
Ancak halen hemşireler görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görülmeye devam etmektedir. Pandeminin etkilerinin devam ettiği, deprem felaketinin açtığı yaraların acısını ilk 
günkü gibi hissettiğimiz bu günlerde hemşireler, olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir. 

Peki neden? Çünkü hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, bireysel sağlıklarını  koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz, ülkede tutamıyoruz. Ülkemizde hemşirelik mesleği yehdit altındadır, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin niteliği ve. Geleceği tehdit altındadır;
geleceğimiz tehdit altındadır.
2023 yılında dünyadaki hemşire açığı 30 milyonu bulmuştur. Küresel bir kriz olarak da ifade edilen hemşire işgücündeki açık, hemşire göçünün söz konusu olduğu bizim gibi ülkelerde  çok daha büyük bir sorundur. Ülke olarak hemşirelik mesleğine yatırım yapmamız, bir başka  iadeyle sağlık hizmetlerine yatırım yapmamız, geleceğimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Çünkü sağlık ve sağlık hizmetleri bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak kabul edilmeli ve önemsenmelidir.

Cumhuriyetin 100. yılında, 90. yaşını kutlayan Türk Hemşireler Derneği olarak, 
Cumhuriyetin hemşireleri olarak, halkımıza ve yetkililere sesleniyoruz;.

1. Hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, ülkede tutulmasına öncelik 
veriniz.

2. Hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştiriniz.

3. Baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış ve iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli önlemleri alınız.

4. İçinde hemşirelerin de yer aldığı tüm sağlık çalışanları için adil, insan onuruna yakışır şekilde yaşamı mümkün kılacak bir ödeme sistemi getiriniz.

5. Toplumun sağlık ve bakım gereksinimlerini temel alarak hemşirelik iş gücü 
planlaması yapınız ve gerekli kaynakları sağlayınız.

6. Hemşirelik eğitimine yatırım yapınız, hemşirelik eğitiminde niteliği gözetiniz.

7. Hemşirelik mevzuatını uygulayınız, güçlendiriniz, hemşire rol ve sorumluluklarımızın
tam olarak yerine getirmemizin önündeki engelleri kaldırınız.

8. Bizler sağlık çalışanlarıyız, bilim insanlarıyız, araştırmacılarız, eğitimcileriz ve liderleriz. Bu alanlarımıza saygı duyunuz ve gerekliliklerini yerine getirmemiz için koşulları 
oluşturunuz, geliştiriniz.

9. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak, 90 yıllık tecrübesiyle toplumuza hak 
ettiği bakımı sunabilecek nitelikte bir hemşirelik için mücadele eden derneğimizin sağlık politikalarında aktif rol almasını destekleyiniz.
Unutmayınız; Hemşireliğe yatırım; geleceğe yatırımdır, güçlü ve sürdürülebilir sağlık sistemlerine  yatırımdır. "

Editör: Batuhan Darakci