Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Üniversitemiz, Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK Nisan ayı kurul toplantısında alınan kararla Üniversitemizin de aralarında olduğu toplam 30 Üniversite 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.