Bülent Ecevit Ünüversitesi (BEÜ) akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe’nin editörlüğünü üstlendiği ‘Ve Zonguldak Bir Maden Şehrinden Ötesi’ adlı kitap basımı tamamlanarak okuyucuyla buluşmaya hazır hale geldi.

BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe’nin editörlüğünü yaptığı ve 8 yazarın özgün araştırmalarıyla katkı sunduğu ‘Ve Zonguldak Bir Maden Şehrinden Ötesi’ adlı kitap, okuyucuya Zonguldak ile ilgili sosyolojik analizler sunuyor.

Zonguldak Tarihsel ve Sosyolojik Bağlamda Araştırıldı

Beş bölümden oluşan kitapta okuyucuyu Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in kaleme aldığı yazı karşılıyor. İlk bölümde Üniversitenin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Namal ve Sosyoloji Bölümü lisans mezunlarımızdan Cemre Nur Doğan ve Çağla Gül Güner,  şehirdeki aile yapısı ve göç hareketlerinden yola çıkarak nüfustaki toplumsal değişim ve dönüşümleri sosyolojik bakış açısıyla değerlendiriyor.

İkinci bölümde, Doç. Dr. Yücel Namal ve Üniversitenin Sosyoloji Bölümü lisans mezunu öğrencilerimizden Cansel Akıncı, Zonguldak ekonomisini tarihi ve sosyolojik bağlamda irdelerken, üçüncü bölümde, Üniversitenin Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve sosyoloji bölümü mezunlarından Nurbanu Derman Ceylan Zonguldak’ta ki eğitimi sosyolojik açıdan inceliyor.

Dördüncü bölümde, Doç. Dr. Yücel Namal, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve Sosyoloji Bölümü mezunlarından Duygu Bostancı, tarihi ve sosyolojik bağlamda Zonguldak siyasetini, son bölümde ise Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Gülnur Meşeoğlu Zonguldak’taki dini hayatı analiz ediyor.

Zonguldak’ı tarihten ekonomiye, siyasetten sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede derinlemesine irdeleyen ve Üniversitenin yayınlarından çıkan eser, kitapseverlerle buluşmayı bekliyor.