Cumhuriyet Halk Partili Turgut Aydın, bugün Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.  CHP Zonguldak il belediye başkan aday adayları müracaatlarını yapmaya devam ediyor. Fırat Birkan, Zeki Günalp, Tahsin Erdem ve Harun Akın’ın ardından Turgut Aydın da başvuru dosyasını Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu'na sundu.

Turgut Aydın Belediye Başkanlığı aday adaylığında şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada, doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım ve çok sevdiğim Zonguldak’ımıza hizmet etmek üzere, Zonguldak Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı resmi olarak açıklamak ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurumu yapmak için bulunuyorum.

9 yıl Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptım. Bu vesileyle bugüne kadar pek çok hizmetin yapılmasına katkılarım oldu. Belediye meclis üyeliği aynı zamanda bana da çok katkı sağladı. Belediyecilik alanında deneyim ve bilgi kazanmanın yanı sıra Zonguldak Belediyesi’ni de her yönüyle, kılcal damarlarına kadar tanıma imkânı buldum.

Zonguldak’ın sorunları ve çözüm yolları için kendimi bildim bileli kafa yordum. Sorunlara çözüm yolları ve projeler ürettim. Bunları kendime de saklamadım. Gerek belediye meclisi toplantılarında, gerek yetkili kuruluşlarla, gerekse sosyal medya üzerinden bunları zaman zaman paylaştım.

Cumhuriyet Halk partisine gönül vermiş üyelerimizin desteği, Zonguldaklı hemşehrilerimin teveccüh ve takdirleriyle seçildiğim takdirde; halkımızla birlikte, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla, teşkilatlarımızla uyum içerisinde, en iyi hizmeti yapacağımıza söz veriyorum.

Birlikten güç doğar. Birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece altından kalkamayacağımız hiçbir sorun olamaz. El ele vererek bütün sorunları halletmek için var gücümüzle çalışmak en temel prensibimizdir.

Zonguldak halkı çalışana, kendisi için emek harcayana, alın teri dökene karşı hep vefalı olmuştur.   Biz de var gücümüzle çalışacağız.

Sizlere söz veriyorum.

Zonguldak’ta her bireye, her aileye, her eve, her kuruluşa, her sokağa, her caddeye, her mahalleye adil, doğru ve dürüst bir biçimde en iyi hizmetin götürülmesi benim boynumun borcudur.

Belediyecilik anlayışımız, çağdaş katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve vatandaş odaklı olacaktır.

Güçlü, kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir yönetimi esas alıyorum. Bu ilkeleri bir yönetim yaklaşımı olarak belediyede hâkim kılacağım.

Teknolojiyi kullanarak belediye yönetimini daha etkili hale getirmek, inovasyonu teşvik ederek, şehrin ekonomik ve sosyal alanlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak hedeflerim arasındadır.

Zonguldak’ı geleceğe taşıyacak vizyonu gerçekleştirmek, şehrin cazibe, imaj ve prestijini artırmak da belediyemizin görevleri arasında olacaktır.

Bu hedeflere varmak için kısa, orta ve uzun vadede uygulamaya konulacak projelerim ve programım hazırdır. Bunları paylaşacak, halkımızım bilgi ve onayına sunacağız.

Her kesimin ilgisini ve desteğini sağlayarak projelerimizi hayata geçireceğiz.

Sosyal projeleri hayata geçiren, kültürel-sanatsal etkinliklere ağırlık veren, spor ve eğitime destek olan, vatandaşla kucaklaşan ve daima yanında yer alan bir belediye olacağız.

Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, üniversitemiz, kamu ve kuruluşları, basın-yayın kuruluşlarımız, başta valiliğimiz ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör kuruluşları ile çok daha fazla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışacağız.

Belediye Başkanı seçildiğimde, idare eden değil, yöneten olmayı amaçlıyorum. Zonguldak’ın sorunlarını ve çözüm yollarını yerinde yaşayarak öğrenen, yaşadığı bölgenin güçlü ve zayıf yanlarını iyi bilen, ileriyi görebilen, dünyayı iyi takip eden, çalışmalarında bilimi ve  aklı ön planda tutup tecrübe ve birikimleriyle   harmanlayıp, ortak akla önem veren, katılımcı bir anlayışa sahip, gönül kapısı halka açık bir yönetici tarafından çözülebilir. Ben böyle bir yöneticiliğe talibim.

Büyük bir bölümü tapusuz olan kentimizin imar planlamalarını vatandaşlarımızla kavga etmeden, hak, hukuk, adalet, yerel gerçekler ve bilimin ışığında ivedilikle bitirip, hemşerilerimin mülkiyet ve imar sorunlarını halletmek en öncelikli işlerimiz arasındadır.

Yıllardır dile getirdiğim, maalesef hayata geçirilmeyen içme suyu projemiz de öncelikli işimiz olacaktır. Zonguldaklı hemşerilerimize buradan tekrar söz veriyorum. Su faturaları ucuzlayacak. Bunu belediyeye yük getirmeden, elektrik enerjisini ortadan kaldırıp cazibe ile şehre su verme projemiz ile yapacağız.  Musluklarından akan su daha ucuz, içilebilir, kaliteli hale gelecek.

Yine, şehrin en büyük problemi olan toplu ulaşım ve trafik sorununu çözmek hedeflerimiz arasındadır.

Belediyede kriz durumlarında hızlı ve etkili bir müdahale sistemi kurmak planlarım arasındadır. Doğal afetlere karşı hazırlık için acil durum planları oluşturacağız.

Denizi ve çok güzel sahilleri olan şehrimizi denizle buluşturacağız. Kapuz-Orta Kapuz-Tersane projemiz ve diğer projelerimiz Zonguldak’ı tam bir sahil kentine dönüştürecek.

Geçmişte vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan alandan, yıllar öncesinin çöpleri deniz yoluyla sadece bizim sahillerimize değil, bütün Karadeniz’e yayılmaya devam ediyor. Bu ilkelliğe son vereceğiz. Benzinlikler karşısındaki bu alanı düzenleyerek halkımızın kullanımına açacağız.

Tarihi, kültürü, denizi, mağaraları, şelaleleri, gölleri, akarsuları, ormanları, eşsiz doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli çok büyük olan, fakat turizmden hiçbir pay almayan kentimizi bu alanda atağa kaldıracak çalışmalar hızla başlatılacaktır.

Zonguldak maden ile iç içe olması nedeniyle kıymetli bir endüstriyel mirasa sahiptir. Şehrimiz Unesco’nun Endüstriyel Miras kriterlerini fazlasıyla sağlamaktadır. Zonguldak’ın Dünya miras listesinde hak ettiği değeri alması için var gücümüzle çalışacağız.

Günümüz belediyeciliği aynı zamanda sosyal belediyeciliktir. Plaj dışında hiçbir tesisi olmayan belediye bizim dönemimizde yeni sosyal tesislere kavuşacak. Başta emeklilerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza bu tesislerde ucuz ve kaliteli hizmet sunacağız.

Kent yoksulluğu ile mücadele ise en önemli önceliğimiz ve işimiz olacaktır.

Bu amaçla, dezavantajlı gruplara destek sağlama ve sosyal yardım programlarını güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Zonguldak’ta faaliyet gösteren termik santrallerden yararlanıp bölgesel ısınma projesini hayata geçirmek belediyenin gündemlerinden biri olacaktır.

Bölgemiz ve şehrimiz için çok önemli olan Filyos limanı, doğal gaz, endüstri bölgesi gelişmelerine şehrimizin her yönüyle hazırlanması için çalışmalara hemen başlayacağız.

Karadeniz’e komşu olan ülkelerin şehirleriyle ve mevcut olan kardeş şehirler ile sıcak ilişkiler kurup ticari, kültürel, sanatsal faaliyetler geliştireceğiz.

Bilindiği gibi belediyemizin en önemli sorunlarından biri de ekonomik kaynak sorunudur.

Belediyenin mevcut gelirlerinin dışında kaynak oluşturması çok hayati bir konudur. Çünkü herkesin ne güzel proje dediği işleri yapmak bile sonuçta bütçeye dayanmaktadır.

Bununla birlikte, ses getirecek bir takım projelerin ise küçük bütçelerle yapılabilmesi mümkündür. Sponsorlar, uluslar arası fonlar, ticari ve üretim faaliyetleri bugüne kadar yeterince kullanılmayan yöntemlerdir.  Bu tür kaynakları da harekete geçireceğiz.

Zonguldak Belediyesinin her hangi bir projesine bugüne kadar kullanılmış olan 1 Avroluk Avrupa Birliği parası yoktur. Belde belediyeleri bile ellerinde projelerle kapı kapı dolaşırlarken, maalesef Zonguldak Belediyesi olarak bu konularda yeterli çalışmaları yapılamadı.

Önümüzdeki süreçte yapacağımız projeler ile bu imkânlardan sonuna kadar yararlanmaya çalışacağız. Hibe ya da kredi olarak alınacak bu destekler Zonguldak’ın talihini değiştirecektir.

Bu tür vizyoner projeler aynı zamanda istihdam sağlayacağından, şehrimizin en önemli sorunu olan işsizliğe de çare olacaktır. Zonguldak’ın büyük ölçüde kömüre dayanan ekonomisini çeşitlendirmek ve kömüre hak ettiği değeri kazandırmak için her türlü çalışmanın içinde olacağız.

Belediyede bir “Proje Birimi” kuracağız. Üniversitemizle işbirliği yaparak belediyemizin proje üretmesini, kaynak oluşturmasını ve faaliyetlerini yoğunlaştırmasını sağlayacağız.

Çoğunluğu merkezde olan ve 35 binin üzerindeki öğrenci sayısı ile giderek büyüyen ve gelişen üniversitemizin öğrencileri ile de yakından ilgilenmek zorundayız. Onların ekonomik ve sosyal sorunlarına da çözümler üretmek görevimiz.

Harcamaları ile kentin ekonomisine önemli bir girdi sağlayan bu öğrencilerimiz aileleri tarafından bizlere emanettir, onlara da hizmet götüreceğiz.

Gençlerin eğitim fırsatlarını artırmak ve iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim programları geliştireceğiz.

Şehrin planlamasında ve uygulamalarda yaşlı ve engellilerin gözetildiği bir yaklaşım içinde olmaya özellikle özen göstereceğiz.

Hedef gruplarımız arasında gençler ve kadınlar da öncelikli olacak. Onları hedef alan politikaları, projeleri kararlıkla hayata geçireceğiz.

Bu konularda ve daha birçok konuda projelerimiz hazır. Zamanı geldiğinde bütün projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

İktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğinin bilinci içinde, sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla, özünde insanı hedef alan farklı bir yaklaşım ve hizmet anlayışını hâkim kılacağız.

Partimizin kuruluş felsefesine, ilkelerine bağlı kalarak, Atatürk’ün açmış olduğu yolda ve gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışacağız.

Kimsenin elinde sihirli değnek yoktur. İşbirliği yaparak, ortak aklı kullanarak, birlikte çalışarak ve üreterek, nihayet el ele vererek tüm sorunları aşarız. Başarılı olacağımıza güvenim ve inancım tamdır.

Şehrimizde yaşayan herkesin iyi ki Zonguldak’ta yaşıyorum demesini, hayattan daha fazla tat almasını ve mutlu olmasını sağlayabilmek en temel hedefimizdir.

Havası, yolları, caddeleri, denizleri, sahilleri tertemiz, yaşam kalitesi artmış, yaşayan herkesin övüneceği bir şehrimizin olması için işbirliği yaparak, birlikte çalışarak ve üreterek ve nihayet el ele vererek, hep birlikte bunları yapmanın gayreti içinde olacağız.

Bugüne kadar şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmiş, tuğla üzerine bir tuğla koymuş milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta maden şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.

Bu demokratik bir mücadele. Aynı zamanda bir hizmet yarışı, hayallerimizi ve projelerimizi, gerçekleştirebilme yarışı. Bu yarışta aynı geminin tayfaları olarak yola çıkan aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Partimiz tarafından kim aday gösterilirse gösterilsin, tüm desteğimi vereceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Son olarak şunu da belirtmek istiyorum, açık kapı politikamla, sorunları birlikte çözmek ve başarıya ulaşmak için her kesimle işbirliği yapmayı taahhüt ediyorum. Başkan olarak kapım herkese daima açık olacaktır.

Belediyenin ve başkanın kapısından bir tek kibir ve ego giremeyecektir.

Zonguldaklıların sesi olmak ve şehrimizin her bir köşesini kucaklamak için buradayım. Şehrimizin her kesimini temsil etmek, ortak akılla hareket etmek ve şehrimizi, halkımızla birlikte yönetmek temel prensibim olacaktır.

Zonguldak’ın yetiştirdiği, dünyanın ve ülkemizin gurur duyduğu, fiziki olarak buralarda olamayıp gönlü Zonguldak için atan tüm hemşehrilerimizle gönül bağını güçlü bir şekilde kuracağız.

Ben önce; liyakata, sadakata, vefaya, bilgiye, beceriye, dürüstlüğe, çalışkanlığa, tecrübeye değer veren; aklını, mantığını, vicdanını kullanabilen sessiz çoğunluğa, partililerimize ve vatandaşlarımıza güveniyorum. Sonrada devletle, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde, siyasette elde etmiş olduğum tecrübe ve bilgi birikimime güveniyorum.

SEVDAMIZ ZONGULDAK…

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK ZONGULDAK…

Bu duygu ve düşüncelerle beni yalnız bırakmayan CHP’ne gönül vermiş dava arkadaşlarıma, Zonguldaklı hemşehrilerime teşekkürlerimi sunar, yeni dönemin Zonguldak için, Zonguldak halkı için hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım."

Editör: Batuhan Darakci