Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 30 Mart 2023 tarihinde Ankara’da TÜHİS’te gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumuna GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Genel Sekreter Yener Arslanboğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikamıza bağlı şubelerin başkanları ve şube yöneticileri, TÜHİS TİS Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile Sendikamız TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

TTK TİS görüşmelerinin ikinci oturumunda TTK Toplu İş Sözleşmesi Teklifinin 11, 14, 24, 32, 33, 35, 37, 56, 65 ve 80’nci maddeleri ile Ek-1 ve Ek-6 maddeleri üzerinde görüşülüp mutabakata varıldı.

83 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi teklifinin üçüncü oturumunda 10 madde ve 2 ek madde kabul edildi. İlk iki oturumda mutabakata varılan 53 madde ile birlikte toplam 63 madde ve 2 ek madde kabul edilmiş oldu.

TTK TİS görüşmelerinin 4’ncu oturumunun tarihi daha sonra belirlenecek.