Yapılan açıklama şu şekilde;”11 Eylül Pazartesi 2023-2024 eğitim yılı başlayacaktır. Eğitim yılında tüm eğitim emekçilerine, öğrencilerimize ve velilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.  Düşük maaş alan veliler, durdurulamayan enflasyon ve yağmur gibi gelen zamlar sonucu okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadırlar. AKP iktidarlarının getirdiği gerici, muhafazakar eğitim sistemi ile eğitimin kalitesi ve uluslara arası denkliği sürekli azalmaktadır. Parası olanın çocuklarını okutabildiği, olmayanın ihtiyaçları karşılayamadığı çocuklarını okula göndermemek için her yola başvurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Eğitim sisteminin getirdiği esneklikle çocuk işçiler, çocuk gelinler olgusu her geçen yıl daha yaygınlaşmaktadır

 

Eğitim Temel Yurttaşlık Hakkıdır:

 

Eğitim herkese eşit, parasız, nitelikli biçimde sunulmalıdır. Eğitim bütünüyle kamusal olarak verilmelidir. Eğitim üzerinden servet edinme ve paralı eğitim yasaklanmalıdır. Özel okulların tamamı kamulaştırılmalıdır

Eğitime bütçeden daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Kapatılan köy okulları yeniden açılmalıdır. Taşımalı eğitime son verilmelidir. Okul sayısı arttırılmalı; ihtiyacı olan tüm çocuklara karşılıksız burs sağlanmalıdır. Öğrencilerin okul ihtiyaçları ve beslenme ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Her kademede öğrencilere yatılı okul ve yurt olanağı sağlanmalıdır. Özel yurtlar kamulaştırılmalıdır.


Laik Eğitim:

 

Eğitimin tüm kademelerinde zorunlu din dersi de dahil olmak üzere din odaklı tüm seçimlik derslere son verilmelidir.  Devletin dini eğitim yapma kisvesiyle Sünni İslam doğrultusunda öğretime müdahale etmesine son verilmeli; imam hatip okulları tamamen kaldırılmalı; geçiş sürecinde bu okullardaki öğrenciler genel akademik öğretim sistemiyle bütünleştirilmelidir. 

 

MEB’in okullarda ve eğitim kurumlarında çeşitli faaliyet ve etkinlik yapmak üzere dini vakıf ve kurumlarla imzaladığı protokol ve anlaşmalara son verilmelidir.  ÇEDES uygulamaya konulmamalı, dini içerikli etkinliklere son verilmelidir. Okullarda dini kurumların, şahısların ve sivil toplum örgütü görüntüsü altında faaliyet gösteren tarikat ve dini çevrelerin faaliyetleri yasaklanmalıdır. Halk Eğitimi Merkezleri’nde açılmakta olan Kuran kurslarına son verilmelidir. Din ve inançla ilgili her şey okul dışına çıkarılmalıdır

 

Okullarda ve eğitim kurumlarında karma eğitim ile karma sosyalleşmeye dayalı toplumsal ilişki kalıplarını ortadan kaldırmaya yönelik tek cinsiyetli okul, ayrı oturma düzeni ve ayrı sınıf/mekân kullanımı gibi uygulamalara geçilmemeli, var olanlara son verilmelidir. 

 

Müftü, imam, hoca gibi dini figürlerin okullar ve eğitim kurumlarında faaliyette bulunması, dolaşması yasaklanmalıdır.  Okullarda öğrenciler ve öğretmenler için dini inancı çağrıştıran her türden kılık kıyafet, arma, rozet takmak ve kullanmak yasaklanmalıdır.  Herhangi bir inanca ayrıcalık tanıyan düzenlemelere son verilmelidir.

 

Milli Eğitim’in dinci kadrolaşmaya dayalı personel politikasına son verilmeli ve eğitim yönetiminin, öğretim süreçlerinin ve öğrenme ortamlarının demokratikleşmesi için eğitim bileşenlerinin söz ve karar sahibi olduğu katılımcı süreçler örgütlenmelidir. Okullarda demokratik öğrenme ve toplumsallaşma ortamının ve ilişkilerinin yaratılması için kültür, sanat ve spor etkinliklerini teşvik eden ve örgütleyen programlar düzenlenmelidir.

 

Eşit, Demokratik, Katılımcı, Nitelikli Eğitim:

 

12 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, başta kız çocukları olmak üzere bu haktan herkesin eşit koşullarda yararlanması için bütçeden eğitime yeterli kaynak aktarılmalıdır. 

 

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayacak önlemler alınmalı, kız çocuklarına yönelik olumlu ayrımcılık uygulanmalıdır.

 

Eğitim sisteminin eşitlik temelinde ve ayrımcılık karşıtı biçiminde yeniden yapılandırılmasının koşulları oluşturulmalıdır. Katılımcı ve demokratik eğitim geleneğinin yaratılması için bugünden okullarda yerel-yerinden-sürekli katılıma dayanan (öğrenci-veli-yönetici-öğretmen) örgütlenmeleri oluşturulmalıdır.