Zonguldak İl Genel Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı meclis başkanı Necdet Karaveli başkanlığında toplandı.

Toplantı açılış ve yoklama ile başlayarak bir önceki oturum özetini okuması ile devam etti.

Gündem maddesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetinde, 2023 yılında görev yapmak üzere, ilimiz ve ilçelerinde 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi hususu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

İl Özel idaresi kanununun 17. maddesi gereğince, denetim komisyonunda görev alacak üyelerin, kanunen belirlenen oranlar gözününde bulundurularak belirlenmesi hususu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Ereğli ilçesi Kireçlik koyu karavan parkı turizm avan projeleri hazırlanmış olup, söz konusu bölgenin ilimiz turizmine kazandırıldıbilmesi için il özel idaresi 2023 yılı yatırım programına alınması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Denetim komisyonu ise şu isimlerden oluştu: Arif Sezer, Serpil Özmen, Sebahattin Gülay, Ramis Muslu, Hamdi Akyüz