KESK'E bağlı Büro Emekçileri Sendikası uyerleri SGK önünde eylem yaparak SGK emekçilerinin  mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 


Grup adına açıklamayı BES Şube örgütlenme sekreteri Alper Kaya yaptı. Kaya yaptığı açıklamada Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SGK personelinin mali ve özlük hakları gasp edildiğini ifade ederek "Bilindiği üzere, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname KESK’in ve bağlı Sendikalarının tüm eleştirilerine rağmen 02.11.2011 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 666 sayılı KHK ile Kurumların Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli arasında ücret ayrımcılığı arttırılmış, bazı kurumların Merkez personelinin ücret ve tazminatları 657 sayılı yasa kapsamından çıkarılarak farklı bir statü yaratılmıştı. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği gibi kurumların personelinin ücretleri belirlenen ayrı bir cetvelde ödenmesine karar verilmiş ve Eşit İşe Eşit Ücret ilkesi ihlal edilmişti. İkramiye, Döner Sermaye Ödemesi, Vekalet Ücreti, Fazla Mesai gibi pek çok kalemde yapılan ödemeler kaldırılmış ve pek çok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olunmuştu.Kurumların Merkez Teşkilatlarında “uzman” kadroları oluşturularak yeni istihdam biçimi olarak benimsenmiş, merkez uzmanları ile taşra çalışanları arasında derin ücret farklılıkları yaratılmıştı. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın Yakın Koruma Ve Makam Hizmetlerinde Görev Yapanlara İlave Ek Ödeme getirilerek emekçiler arasındaki eşitsizlik artırılmıştı. Kısacası, 666 Sayılı KHK ile Kamu Emekçilerinin bir kısmının maaş ve ücretlerinde azami artış yapılmış, bazılarının maaş ve ücretlerinde ciddi artışlar oluşturulmuş, büyük bir emekçi kısmının ise aldığı reel ücretlerin azalmasına neden olunarak adaletsiz durum yaratılmıştı. Ana muhalefet partisi tarafından 2011/139 esas numarası ile Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu değerlendiren Mahkeme söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK)  bazı hükümlerini anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti ve karar 10.10.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.  Çalışanlar Anayasa Mahkemesinin ikramiyeyi kaldıran hükmüyle yeniden ikramiye alacağı hususunda umutlanmış ancak SGK ve İŞKUR çalışanları Kurumlarından ikramiye ile ilgili müjdeli haberi beklerken yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan 03/01/2013 tarihli genelge gerekçe göstererek ikramiyelerin ödenmeyeceği belirtilmiştir. Her kesime, herkese hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR çalışanlarına bu yoğun iş yükü ve mevzuat yüküne karşılık olarak hiçbir ek ödeme yapılmamakta, en çok işi yapan SGK ve İŞKUR çalışanlarına en düşük memur maaşı ödenmektedir. Bunun yanında 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SGK personelinin mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 666 Sayılı KHK ile ellerinden alınan, fazla mesai ücretleri, ikramiyeler ve ek ödemelerin geri verilmesi, diğer kurumlarda benzer işi yapan ve ekonomik ve özlük hakları bakımından SGK ve İŞKUR personeline göre çok daha iyi imkanları olan personel gibi özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda düzenleme yapılması gerekmektedir." dedi.