Resmi Gazetede "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Yayımlanan Yönetmelik Değişikliğinde sektörü ilgilendiren bir çok düzenleme bulunuyor. Yönetmelik şöyle;

"01.01.2020 – 14.1.2023 tarihleri arasında; C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2, C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2, C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde;

1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanacaktır."

Editör: Can ERTÜRK