Zonguldak İl Genel Meclisi 21’inci Birleşim Toplantısı, Necdet Karaveli Başkanlığı’nda Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki toplantının tutanak özeti okunarak oylandı. Arkasından; İl Genel Meclisi’nin 1 Kasım 2023 tarihli, 121 sayılı kararı gereğince komisyona havale edilen 2024 yılı Bütçe Tasarısıyla ilgili işlemli dosya, komisyon üyelerince okunup incelendi. 

BÜTÇE 1 MİLYAR 250 MİLYON LİRAYA BAĞLANDI

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2024 yılı hazırlık bütçesi, gelir ve gideri denk olmak üzere giderlerin, harcama kalemlerine tasarrufa riayet edildiği,  gelirlerin gerçekleşecek gelirlerden olması ve 5779 sayılı kanunla,  İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunla Özel İdarelerinin gelirleri artırıldığından, buna göre 2024 yılı bütçesi 1 milyar 250 milyon liraya bağlandı.

GELİR BÜTÇESİNDEKİ KALEMLERDEN ALINAN PAYLAR NE KADAR OLDU? 

Gelir bütçesindeki kalemlerden; Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan pay 897 milyon 300 bin liradan 1 milyar 147 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Maden işletmelerinden alınan paylar 34 milyon lira, mevduat faizi gelirleri 45 milyon lira, mahalli idarelere ait diğer paylar 2 milyon lira, diğer idari para cezaları 2 milyon 600 bin lira, kişilerden alacaklar 700 bin lira, yukarıda tanımlanmayan çeşitli gelirler 2 milyon lira olarak öngörüldü ve gelir bütçesi 1 milyar liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarıldı. 

BÜTÇEYE BAĞLI CETVELLER İNCELENDİ

İl Genel Meclisi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada bütçeye bağlı cetvellerin incelendiği belirtilerek; “Gider bütçesindeki ödeneklerin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe  Yönetmeliğinin eki olan bütçe formundaki sınıflandırmaya uygun bir şekilde düzenlendiği, İl Özel İdare bütçesi içerisinde yer alan birimlerce hazırlanan gider teklif bütçelerinde önerilen ödeneklerin hizmet gereği olduğu ve kanuni paylar için yeterli ödenek konulduğu anlaşılmıştır.
Bütçe Kararnamesinin madde madde ele alınıp incelenmesi sonucunda uygun olduğuna karar verilerek bütçeye bağlı cetveller incelenmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekinde yer alan gelecek yıllara yaygın yüklemeleri kapsayan taahhütler ( G ) cetveli,  memur olmayanlara verilecek harcırahları gösterir ( H ) cetvelinin, ihdas olunan memur kadrolarını gösterir  ( K-1 ) cetvelinin, ihdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir  ( K-2 ) cetvelinin, satın alınacak taşıtları gösterir ( T-1 ) cetvelinin ve mevcut taşıtları gösterir ( T-2 ) cetvelinin eksiksiz ve doğru olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Haber: Duygu ELMA ÖZFİDAN

Editör: Batuhan Darakci