İl Genel Meclisi Şubat ayı 5’inci birleşim toplantısı, Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki toplantının tutanak özeti okundu. 

İLLER BANKASI’NDAN KREDİ KULLANILACAK

Ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin 3’üncü maddesi kapsamında 
İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak muhtelif cins ve adette tesis, iş makinası ve araç alımı için, İller Bankası’ndan 258 milyon 160 bin kredi kullanılması konusu görüşüldü. Gündem maddesi komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 

Gündemin 4’üncü maddesi kapsamında ise; 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17’inci maddesine göre oluşturulan Denetim Komisyonunda, Zonguldak Defterdarlığında Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapan Neriman KARA’nın, 08-26 Şubat tarihleri arasında (hafta içi ve sonu), Denetim Komisyonunda görevlendirilmesi ve adı geçene, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 inci maddesinde belirtilen ücret miktarını aşmamak kaydıyla, ödenecek günlük ücretin tespiti konusu görüşüldü. 
Neriman Kara’nın 08-26 Şubat tarihleri arasında denetim komisyonuyla birlikte çalışmasına; ücretinin de 1000 tl gösterge üzerinden uygulanmasına karar verildi. 

OSMANLI KÖYÜ YERLEŞİK ALAN SINIRLARINA ALINACAK

Gündemin 5’inci maddesi kapsamında da Alaplı İlçe merkezinin sosyal, kültürel, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı, yeni gelişme alanı oluşturabilmek amacıyla, söz konusu Osmanlı Köyü; 113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel numaralı taşınmazların köy yerleşik alan sınırı içine alınması için gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman, Köylere Yönelik Hizmetler, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 4 – 3 – 1 – 4 – 1 – 2 sayılı raporlar görüşüldü. 

ÇATILARDA FARKLI MODELLEMELER ORTAYA ÇIKACAK

Meclisin devamında gündemin 6’ıncı maddesi görüşüldü. 6’ncı madde kapsamında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde, çatılarla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak netlikte açık hükümlerin bulunmadığı; kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından, gelişen yapı teknolojileri, yapı malzemelerinde çeşitlilik, ortaya çıkan farklı ihtiyaç ve kullanım şekli ile yöresel yapı karakteri de göz önüne alınarak yapılması planlanan inşaatlarda “çatılarda farklı modelleme”lere ilişkin talepler İl Genel Meclisi’ne geldi. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında konunun değerlendirilmesi ve bahsi geçen konularla ilgili karar alınmasına, varsa söz konusu yönetmelikte açıkça belirtilmemiş hususların uygulamada yeknesaklık sağlanması maksadıyla belirli kıstaslara bağlanması ile ilgili Köylere Yönelik Hizmetler, Ar-Ge, Çevre ve Sağlık, İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırladığı 4 – 1 – 4 – 5 – 3 sayılı raporlar görüşüldü. 

TEHLİKE SAÇAN KAYALAR YOLDAN KALDIRILACAK 

Gündemin son maddesi kapsamında ise; Kozlu İlçesi Uzungüney Grup Yolu üzerinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren yaklaşık 200 metrelik alan konuşuldu. Söz konusu alanda bulunan kayalar can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğundan, kayaların temizlenmesi ile ilgili gerekli kurum izinlerinin alınması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile İçişleri Komisyonlarının ortakalaşa hazırlamış oldukları 7 – 6 – 2 sayılı raporlar görüşüldü. 
Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi. 

185Ab54E Ee0A 4A1D B642 Cfd2C66Dc410

Haber: Duygu ELMA ÖZFİDAN

Editör: Batuhan Darakci