Açılış ve yoklama ile başlayan mecliste bir önceki oturma toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerin görüşülmesine geçildi.

Mecliste İlimiz Merkez İlçe Eceler Köyü yöresel ürün pazarına ait ünitelerin sökülerek Karaman Belediye Başkanlığına verilip verilmeyeceği ile şartlarının belirlenmesi hususu görüşmek üzere komisyona havale edildi.

Mecliste İlimiz Alaplı İlçesi, Osmanlı Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 102 ada, 217 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşüldü  oy birliği ile ilgili Komisyona havale edildi.

İlimiz Alaplı İlçesi, Çayköy Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 118 ada, 14 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülerek oy birliği ile komisyona havale edildi.
 

Mecliste gündem dışı söz alan il genel meclis Hayrettin Kartal Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde sadece özel idare ait sanat yapılarının değil vatandaşlara da ait sanat yapılan büyük zarar gördüğünü ve bu konuda vatandaşların kendilerinden talepte bulunduğunu belirtti.