Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinde bulunan sahalarda metan gazı arama ve üretimi faaliyetlerine yönelik adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, TPAO bu bölgelerde metan gazı işletme ruhsatına sahip olacak.
TPAO, bu sahalarda metan gazı arama, etüd ve işletme çalışmalarını yürütecek. Ruhsat devri gerekmeksizin işletme hakları TPAO'ya geçecek. Şirket, sahada uygun gördüğü bölgelerde operasyonlar düzenleyebilecek ve gaz üretimini teşvik etmek için gerekli ekipmanları sahaya getirebilecek. Başvuru ve tescil harçları da dahil olmak üzere gerekli tüm masrafları TPAO karşılayacak.