Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararları, Limited Şirketlerde de Genel Kurul Kararları Notere Gitmeden e-imzalar ile İmzalanarak Tescil İşlemleri yapılabilecek..

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, ‘’Bilindiği üzere Anonim Şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4. maddesi çerçevesinde MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile yönetim kurulu kararı alınmasına imkân sağlayan “Yönetim Kurulu Kararı Modülü”  01/07/2022 tarihi itibari ile uygulamaya alınmıştır. Şirketlerin karar alma ve tescil işlemlerinde hem zaman hem de maliyet açısından son derece avantajlı olan bu uygulamayı üyelerimize duyurmuştuk. Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce 01/03/2023 tarihi itibari ile e-imzalı yönetim kurulu kararı ilk defa tescil edilmiştir. 

Bu Modülle birlikte, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp diğer üyelerin görüşüne sunabilmesi, diğer üyelerin de sisteme girerek yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmesi ile yönetim kurulu kararı alınabilmektedir.

Yine, Limited şirketlerde de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 617/4. maddesi çerçevesinde, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile genel kurul kararı alınmasına imkân sağlayan “Genel Kurul Kararı Modülü” uygulamaya alınmıştır.


Bu Modülle birlikte, ortaklarının tamamı gerçek kişi olan ve e-imzası bulunan Limited Şirketlerde, ortaklardan herhangi biri MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp diğer ortakların görüşüne sunabilmekte, diğer ortaklar da sisteme girerek yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmekte ve genel kurul kararı alınabilmektedir. 

Söz konusu uygulama ile ortakların/yönetim kurulunun, fiziken bir araya gelmesi imkânının bulunmadığı durumlarda, kararlar elektronik ortamda kolaylıkla alınabilmekte ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararları, Limited Şirketlerde de Genel Kurul Kararları notere gitmeksizin yetkililerin e-imzaları ile imzalanarak tescil işlemleri yapabilmektedir.Söz konusu uygulamayı devreye alan Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Modülü başarı ile uygulayarak üyelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştıran Ticaret Sicili Müdürlüğümüz çalışanlarını kutluyorum.

MERSİS'te "Yardım" seçeneğinde bulunan videolar bölümünden sürecin anlatıldığı videoya ulaşılabilir ve uygulama bizzat deneyimlenebilir’’ dedi.

Editör: Can ERTÜRK