Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elamanlarından Öğretim Görevlisi Dr. Cemal Gümüş, editörlüğünü üstlendiği ‘Tüketici Davranışlarında Güncel Yaklaşımlar’ adlı kitabını Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e takdim etti.

ZBEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Cemal Gümüş, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret ederek, uluslararası yayınevinden Mart ayında çıkan “Tüketici Davranışlarında Güncel Yaklaşımlar’ adlı kitabını takdim etti.

Güncel tüketici yaklaşımları çerçevesinde, çağımız tüketicilerinin tutum ve davranışlarının kapsamlı bir şekilde incelendiği kitap, 14 bölümden oluşuyor. Alanında uzman 15 akademisyen tarafından tüketici davranışlarının ayrıntılı şekilde incelendiği eserde,  tüketici aktivizmi, tüketicilerin giyilebilir teknolojilere yönelik tutumları, tüketicilerin sapkın davranışları, tüketicilerin atık bilinci, tüketiciler acısından fomo, yeşil tüketim, tüketicilerin boş zaman tüketimi, tüketicilerin çevrimiçi satın alma davranışları, sinik tüketici davranışları,  metaverse ve tüketici yansımaları, tüketicilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sohbet pazarlaması tüketicilerin sesli arama davranışları, tüketici sendromları, tüketicilerin kendin yap uygulamalarına yönelik tutumları gibi konular yer alıyor.

Alana dair özgün ve güncel yaklaşımlarla donanmış eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile akademisyenler için bir el altı kitap özelliği taşırken, işletmeler, halkla ilişkiler birimleri ve tüketici alanında çalışma yapan araştırmacılar için de bir kılavuz olması bakımından önem taşıyor.