Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü içerisinde, binlerce eserin yer aldığı ve Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahip ‘Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi', DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katıldığı törenle açıldıİZMİR (iGFA) - Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, ‘Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi' açıldı. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ve Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahip kütüphanede; sualtı arkeolojisi, deniz bilimleri, Osmanlı denizciliği, sanat tarihi gibi farklı alanlardaki özel koleksiyonlar ile süreli yayınlar, tezler ve haritalardan oluşan 4023 adet basılı kaynak bulunuyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi’nin, ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunacağına; bilim insanlarının, öğrencilerin ve tüm araştırmacıların bu kütüphaneden en verimli şekilde faydalanacağına inandığını söyledi. Rektör Hotar, “Dijital çağda bilgiye erişim şekilleri hızla değişirken, kütüphanelerimiz de bu değişime ayak uydurarak, fiziksel ve dijital kaynakları bir arada sunan, erişimi kolay ve kapsamlı hale getiren yapılar olarak evrimleşiyor. Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanemiz de en güncel elektronik kaynaklara, veri tabanlarına ve dijital arşivlere ev sahipliği yapacak; öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için zaman ve mekan sınırlarını aşan bir öğrenme ortamı sağlayacaktır. Kütüphanemizin açılmasıyla birlikte, sürdürülebilir bir deniz ekosistemine ve denizlerin korunmasına yönelik araştırmalar daha da güçlenecektir. Gelecek nesiller için denizlerimizi korumak ve bu konuda bilinç oluşturmak, Üniversitemizin en temel görevlerinden biri olmaktadır” dedi.

‘ENGİN BİR KAYNAK NİTELİĞİNDE’

Rektör Nükhet Hotar, her büyük keşfin, her önemli çalışmanın arkasında sağlam bir bilgi birikimi olduğunu belirterek, “Kütüphanemizde gerçekleştirilecek her çalışma, her tez, her proje, denizlerimizin ve denizcilik bilimlerinin geleceğine yön verecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizdeki denizcilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Yine bu kütüphaneyi sadece bir kaynak merkezi olarak değil, aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin ve projelerin geliştirilebileceği bir platform olarak görüyoruz. Bu kütüphanenin varlığıyla birlikte, denizlerimizle ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretme, deniz ekosistemlerimizi daha iyi anlama ve koruma, denizlerimizin ekonomik potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanma kapasitemizin de artacağını öngörüyoruz. Kütüphanemiz, farklı disiplinlerde üretilen bilgiyi bir araya getirerek deniz biyolojisinden mühendisliğe, ekonomiden hukuka, sualtı arkeolojisinden deniz tarihine kadar birçok alanda engin bir kaynak niteliğinde olacaktır” açıklamasında bulundu.