Zonguldak Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 1'inci Birleşim toplantısı Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığında yapıldı. Meclis gündeminin önemli konularından biri olan Alaborina ve Demirpark AVM'nin satışı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısıyla Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a yetki verilmesi görüşüldü.
Alaborina ve Demirpark AVM'nin satış gündem Maddesi şu şekildeydi; "Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2023 tarihli ve 82411 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 1713.71 m² yüzölçümlü 1568 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın ihale usulüyle satışı amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesi,  söz konusu taşınmazın ihale usulüyle satışı kapsamında protokol/sözleşme yapılmasının gerekmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/1­g maddesinde yer alan “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak’’ hükmü  gereğince de Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.