Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce işçiye Ramazan Bayramı öncesi 3.100 TL ikramiye müjdesi geldi - Türkiye ekonomik olarak girdiği zorlu sınavda yeni zorluklarla test edilmeye devam ederken son olarak yaşanan Kahramanmaraş depremi ile hem 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş hem de büyük bir ekonomik yıkım yaşanmıştı. 

Depremin yarattığı ekonomik tahribat ile enflasyon rakamları yükselişini sürdürürken yaşanan gelişmelerden en çok emekliler ve asgari ücretli çalışan işçiler olumsuz etkilenmişti. Süreçte hükümet deprem sonrası aldığı karar ile en düşük emekli aylığını 5 bin 500 TL'den yapılan 2 bin TL'lik zam ile 7 bin 500 TL'ye yükseltmiş, emeklilere bayram ikramiyesi se 1.100 TL'den 900 TL'lik artış ile 2 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bir güzel haberde kamu işçilerine verildi ve tediye ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yapılacağı ilan edildi. 

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK, 2023 KAMU İŞÇİ İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile kamu işçilerine yönelik olarak ödenecek ikramiye tarihleri belirlenmiş oldu. İlave tediye olarak anılan kamu işçisi ikramiye tutarı için ilk ödeme hatırlanacağı üzere 27 Ocak 2023 tarihinde yapılmıştı. Resmi Gazete ile yayımlanan kararda "Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diğer yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verilerek ikinci ödeme tarihi ise 17 Nisan 2023 olarak belirlendi. Yani ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hak eden işçilerin hesaplarına yatırılacak. 

İLAVE TEDİYE KİME ÖDENİR, HANGİ KAMU İŞÇİLERİ BAYRAM ÖNCESİ TEDİYE İKRAMİYESİ ALACAK, 2023 İLAVE TEDİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan açıklamada tediye alacak işçiler 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçileri olarak açıklanmaktadır. Buna göre:

 Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, 

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler tediye alabilmektedir. 

Maaşa göre tediye miktarları yukarıda yer alan rakamlar üzerinden hesaplanarak yatırılacak.