Mobbingle Mücadele Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Bora Baykan, “Çalışma yaşamında şiddet ve taciz ülkemiz çalışma hayatının önemli bir sorunu olarak ortada durmaktadır. Müstakil bir Mobbing ile Mücadele Kanununun olmaması kaotik bir ortam yaratmakta, keyfilik ön plana çıkmaktadır. Bizce mobbing milli bir meseledir. Mobbing sadece bireysel bir saldırı olmayıp, toplumun huzurunu doğrudan etkileyen bir saldırıdır. Mobbing, kurumlar içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa kurumun bütün yaşamsal organlarına yayılır.Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak istiyorsak Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç vardır.” dedi.

Mobbingle Mücadele Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Bora Baykan, 5-11 Şubat MobbingleMücadele Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.2010 yılında kurulan Mobbingle Mücadele Derneği’nin, mobbinge yönelik toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Baykan, Mobbingle Mücadele Haftası’nın bu yılki temasının ise “Mobbing ile mücadele kanununa ihtiyaç var” olarak belirlendiğini söyledi. Baykan şöyle dedi: “5-11 Şubat Mobbingile Mücadele Haftası, mağdurların sessiz çığlığına ses olsun. Mobbing ile Mücadele Derneği olarak haftanın bu yılki temasını “Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç var” olarak belirledik. Kampanyamız yıl boyuna yayılan çeşitli etkinliklerle sürecek, mobbinge yönelik toplumsal bilinç oluşturulacak. Mobbing ile Mücadele Derneği olarak, 2010 yılında kurulduk. İşyerlerinde çalışma barışının geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının korunması, deneyimli, birikimli insan kaynağımız olan beşeri sermayemizin ülkemiz adına doğru kullanılması, heba edilmemesi, iş ve çalışan verimliliğinin artırılması, pozitif işyeri ortamlarının çoğaltılması, mağdurların haklarının savunulması, onlara hukuki ve psikolojik destek sağlanması, mobbingile mücadele edilmesi amacıyla çalışıyoruz. Dernek olarak Türkiye genelinde 14 il temsilciliğimizle birlikte hizmet veriyoruz. Derneğimiz mağdurların başvurularını takip ederek, mentörlük yapmakta, hukuki ve psikolojik destek sağlamaktadır. Ülkemiz çalışma hayatına katkı sağlamak amacıyla derneğimiz,HEGEM Şiddetle Mücadele Vakfı ile işbirliği protokolü imzalayarak, özellikle “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” konusunda ortak hareket etmek, fikir birliği ve güç birliği içerisinde bu alanda sorumluluk almak, destek ve katkı sağlamak için çalışmaktadır.”

“KANUNİ DÜZENLEMEYE GEREKSİNİM VAR”

Mobbingle Mücadele Derneği’ne 2023 yılı içerisinde yapılan başvuruların yüzde 81’inin özel sektör çalışanlarından, yüzde 19’unun ise kamu sektörü çalışanlarından geldiğini dile getiren Baykan, başvuranların yüzde 57’sinin erkek, yüzde 43’ünün ise kadın olduğunu ifade etti. Baykan, mobbingle mücadele kanununun bir an önce çıkması gerektiğini de vurguladı. Baykan, şu görüşlere yer verdi: “Çalışma yaşamında şiddet ve taciz ülkemiz çalışma hayatının önemli bir sorunu olarak ortada durmaktadır. Mobbing ile ilgili müstakil bir kanunun olmaması, çalışma barışına zarar vermekte, beşeri sermayemizi yıpratmakta, onurlu çalışma hakkını ortadan kaldırmakta, çalışma hayatından kaynaklanan intihar ve cinayetlere sebep olmaktadır. Bu durum mağdurların hak arama konusundaki umutlarını maalesef olumsuz yönde etkilemekte, zorbaların da iştahını kabartmaktadır. Bu ekonomik ortamda insanlar ne olursa olsun işlerini kaybetmemek için yapılanları sineye çekmek zorunda kalmaktadır. Belirtmek gerekir ki mobbing, ortak kurum kültürünü yok etmekte, deneyimli, birikimli insan kaynağını yok etmekte, iş kazası ve meslek hastalıklarını artırmakta, çekişme, çatışma, hizipleşme, kutuplaşma ve ayrımcılığı artırarak, kamu ve özel sektör işyerlerinde verimliliği düşürmektedir. Gelinen noktada, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yoğun olarak yaşandığı bir toplumun geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Bu durum sürdürülebilir de değildir. Derneğimiz 2023 Mobbing ile Mücadele Raporu verilerine baktığımızda yapılan başvuruların, % 81’inin özel sektör çalışanlarından ve % 19’unun kamu sektörü çalışanlarından gelmiştir. Cinsiyet olarak baktığımızda ise % 57 erkek, çalışanlarından % 43 kadın çalışanlardan başvuru gelmiştir. Bizce mobbing milli bir meseledir. Mobbing sadece bireysel bir saldırı olmayıp, toplumun huzurunu doğrudan etkileyen bir saldırıdır. Mobbing, kurumlar içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa kurumun bütün yaşamsal organlarına yayılır. Çalışan personelde, işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, motivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar arasında uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer.”

Dernek olarak, kendilerine başvuran mobbingmağduru bireylere hukuki ve psikolojik desteksağladıklarını da anlatan Baykan, şunları kaydetti: “Bu coğrafyada toplumsal uzlaşmayı sağlamak, birbirine gönül koyan insanlar topluluğundan, ülkesi için gönlünü koyan bir topluma hızla dönüşmemiz gerekiyor. Hak, hukuk, adalet ve hakkaniyeti gözetmediğimiz, çalışma barışı ve onurlu çalışma hakkını önemsemediğimiz, pozitif işyeri ortamlarını artırmadığımız sürece, mobbing ile mücadelede başarılı olmamız mümkün görünmemektedir. Bu sürecin bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün değildir. Maalesef başta sosyal hayat olmak üzere, çalışma yaşamında da şiddet kültürü her geçen gün artmaktadır. Mobbingin doğru bir biçimde tanımlanması, mağdurlara psiko-sosyal destek sağlanması, mobbing yapanlara verilecek caydırıcı cezaların ortaya konulması bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Müstakil bir Mobbing ile Mücadele Kanununun olmaması kaotik bir ortam yaratmakta, keyfilik ön plana çıkmaktadır. Görev, yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenmediği, ortak kurum kültürünün olmadığı, olumsuz çalışma ortamları, verimliliği etkilemekte, insanların sağlığını yitirmesine, toplum sağlığının da olumsuz etkilenmesine, aile birliğinin bozulmasına, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak istiyorsak Mobbing ile Mücadele Kanununa ihtiyaç vardır. Başta Cumhurbaşkanlığımız ve TBMM olmak üzere, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile öncelikle başta, Temel Mağdur Kanunu’nun çıkarılması, peşinden de Mobbing ile Mücadele Kanununun çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. Yerel seçimlerden sonra TBMM’nin ilk gündemi Mobbing ile Mücadele Kanunu’nu çıkarmak olmalı.”

E4167148 36E8 42B3 9C24 61293Ad0B99D

Haber: Sabriye Aşır

Editör: Batuhan Darakci