Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak’ın editörlüğünde hazırlanan ‘Anadolu Düşünürleri’ isimli kitap okurseverlerle buluştu.

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel birlikte editörlüğünü üstlendiği ‘Anadolu Düşünürleri’ adlı kitap okuyucuyla buluştu. Detay yayınlarından çıkan kitaba 28 farklı üniversiteden toplam 38 araştırmacı özgün makaleleriyle katkı sundu. Kitapta yer alan çalışmalardan birisi de Üniversitenin Turizm Rehberliği Bölümü Araştırma Görevlisi Merve Sağcan tarafından yazılan ‘Zonguldaklı bir filozof olan Ereğlili Herakleides’ isimli makale oldu.

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ İÇİN TEMEL BİR KAYNAK

Turizm rehberliği bölümlerinin alan derslerinden olan ‘Anadolu Düşünürleri’ dersi için temel kaynak olma özelliği taşıyan kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Antik Çağ filozoflarının (Thales, Prieneli Biras, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Efesli Herakleitos, Ksenofones, Miletli Aspasia, Sinoplu Diogenes, Ereğlili Herakleides, Aristotoles, Efesli Zendotus, Tianalı Apollonius, Epiktetos, Samsatlı Lukianos ve Bergamalı Galen) hayatları, eserleri ve felsefeleri inceleniyor.

İkinci bölümde, Karaca Ahmet Sultan, Ahi Evran, Şeyh Edebali, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Somuncu Baba, Abdal Musa, Hacı Bayram Veli, Akşemsettin, Pir Sultan Abdal, Şeyh Şabanı Veli ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi Türk İslam düşünürleri, son bölüm de ise, Farabi, Gazali, Abdulkadir Geylani, Ahmet Yesevi, Şems-i Tebrizi ve Muhyiddib İbnül Arabi gibi Anadolu düşünce yapısını etkileyen düşünürlere yer veriliyor.