Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar” sözleri ortalığı karıştırdı. İsmail Saymaz da dün "Altılı Masa düşük profilli cumhurbaşkanı arıyor" diyerek bunu eleştirdi. İsmail Saymaz bugün de muhalefetten önemli bir isimle yaptığı konuşmayı ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı ve Kabine planını yazdı... İşte Saymaz'ın yazısından ayrıntılar....

Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesi...

Doğrusu, dün telefonum çalana kadar ben Davutoğlu’nun şahsi görüşlerini aktardığını düşünüyordum. Meğer böyle değilmiş. Telefonu açtım. Karşımda, muhalif bir politikacı vardı.

Dedi ki: “Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesinden haberiniz yok mu?”

Gerçekten haberim yoktu. Sır gibi saklanan ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’na göre ilkin şu olacak: “Cumhurbaşkanı adayı seçim öncesi kamuoyuna güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerine uygun hareket edeceğini açıklayacak.”

Bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık

Altılı Masa’nın adayı seçimi kazanınca ikinci adıma geçilecek. Altı lider ya cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabineye girecek ya da yerine bir vekil görevlendirecek.

Kaynağım 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında ilk senaryonun benimsendiğini ileri sürüyor. Eğer böyleyse liderler milletvekili olamayacak demektir.

Altı partiye, oy oranına bakılmaksızın birer bakanlık verilecek. Oy oranı nispetinde bakanlık sayısı artacak.

Yetki paylaşımı nasıl olacak?

Üçüncü adım. ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nda şöyle yazıyor: “Cumhurbaşkanı geçiş sürecinde yürütme yetkisi ve görevini katılımcılık anlayışı ve yetki paylaşımı esasına göre kullanacak.”

Peki, yetki paylaşımı nasıl olacak?

“Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesi” ile elbette.

Cumhurbaşkanı yetkileri Bakanlar Kurulu'na...

Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ndan: “Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yetki paylaşımı, meclis seçimlerinden sonra çıkarılacak cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek.”

Ayrıca: “Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle cumhurbaşkanına verilen yetkiler Anayasa değişikliği ile uyum sağlamak üzere tek bir KHK ile değiştirilecek. Ve bu Bakanlar Kurulu ile bakanlıklar tarafından kullanılacak şekilde yeniden düzenlenecek.”

‘Kabine mutabakatıyla yapılabilecek…’

Ayrıca cumhurbaşkanının seçimin yenilenmesine karar verme, OHAL ilan etme, milli güvenlik politikalarını belirleme ve tedbirler alma görev ve yetkilerini ‘kabinenin mutabakatıyla’ kullanacağı karara bağlanıyor.

Diyanet, MİT, Genelkurmay ve Merkez Bankası'nın başkanları belirlenirken, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’a üye atanırken, cumhurbaşkanı ve yardımcıları birlikte karar verecek.