İl Genel meclisinin mart ayı 2 birleşimi ilgilenme isteği başkanı Necdet karabeyli başkanlığında gerçekleştirildi. 
Mecliste limiz Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Okul Sokakta bulunan tapunun; F27-B-01-C-3-D pafta, 61 ada, 21 parsel üzerinde 1.366,50 m2 yüzölçümlü, niteliği bahçe olan, üzerinde Atatürk Kültür Merkezi ve kütüphane binasının bulunduğu taşınmazın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisine ait protokol konusu görüşüldü.
Mecliste yapılan oylama ile önceki protokolün iptal edilerek deprem ve karşı güçlendirmesi bakım tamir onarım işlerinin yapılması şartıyla yeniden 20 yıllık protokol yapılması oy birliği ile kabul edildi.


Çaycuma İlçesi, Aşağısarmaşık Köyünde 119-1 nolu parselde bulunan ve kadastrosu orman olan alanda vaziyet planı ve uydu görüntülerinde görüldüğü üzere mevcut karayolu bulunmaktadır. Söz konusu karayolunun 1635,336 m² lik alanı ormanda gözükmekte olup, yolun bulunduğu alan için ormandan gerekli izinlerin alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Orman ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 11 – 5 – 12 sayılı raporları  görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Mülga Köy Hizmetleri döneminde yapılan, Çaycuma ilçesi Yukarıdere Köyü kanalizasyon hattı ve fosseptik yerinin bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir. Kanalizasyon hattının deplase edilebilmesi için, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapılması gerektiğinden, gerekli izin irtifak işlemlerinin yapılabilmesi için, 2023 yılı İl Özel İdaresi ek yatırım programına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 12 – 9 – 13 – 8 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi