Borç yapılandırmanın detayları belli oldu. Yapılandırma ile 31 Aralık 2022 öncesinde kesilmiş 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek.

1. Hangi dönem borçlarını kapsıyor?

Matrah artırımında 2018-2021 dönemini kapsıyor. Borçların yapılandırılması konusunda da kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından önceki borçları kapsıyor. 31 Aralık 2022 öncesindeki 2 bin liranın altındaki borçları da içeriyor.

2. Hangi borçları kapsıyor?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Damga Vergisi, harçlar, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, belediyelere olan borçlar (Emlak Vergisi, çevre ve temizlik vergisi), SGK'ya olan borçlar (sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, Gümrük Vergisi, askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları kapsıyor. Yeni yapılandırmaya Rekabet Kurulu, EPDK, SPK gibi kurulların idari cezalarının da gireceği belirtiliyor.

3. Taksit süreleri nedir?

Yeni yapılandırmada ödeme vadesi 48 aya çıkarılacak. Bu yapılandırmada 48 ay vadeyi seçenlerde her ay taksit ödemesi olacak.

4. Taksit ödenmezse ne olur?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor.

5. Kredi kartıyla yapılandırma ödenir mi?

Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi imkanı sağlanıyor.

6. Sağlanan avantalar neler?

* Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurtiçi ÜFE (üretici enflasyonu) tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

* Artırılan matrahların vergisinin peşin ödenmesi halinde vergi aslında yüzde 10 indirim sağlanacak.

* Ayrıca idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

* Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak.

* Tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Vergi daireleri bu borçlar nedeniyle takip de yapmayacak.

* Bu yapılandırma kanunuyla birlikte vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Tek istisna 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler olacak. Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar sonlandırılarak ödeme imkanı da getirilecek.

7. Teklifin kapsamında neler var?

* Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması.

* İhtilaflı alacakların tasfiyesi.

* Matrah ve vergi artırımı.

* İşletme kayıtlarının düzeltilmesi.

8. Borcunuzu nasıl öğrenirsiniz?

İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.

9. Borç yapılandırmada başvuru ne zaman başlayacak?

Başvuru süresi daha tam olarak net değil. Önceki yapılandırmalarda 3 ay süre veriliyordu. Düzenleme Meclis'e geldiğinde başvuru tarihi ve ne zamana kadar yapılacağının bilgisi de netleşecek.

10. Başvuru nereye yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecek.